UW MEM-C Logo Washington's Materials Research Science and Engineering Center (MRSEC)

Research

IRG 2: Layered Quantum Materials

IRG 2 is creating and studying new forms of quantum matter in atomically layered materials and controlling novel topological and excitonic phase transitions within these materials, with potentially disruptive impact on energy and information technologies.

People

Publications

 1. Chirality selective magnon-phonon hybridization and magnon-induced chiral phonons in an atomically thin antiferromagnet

  Cui, Jun; Boström, Emil Viñas; Ozerov, Mykhaylo; Wu, Fangliang; jiang, Qianni; Chu, Jiun-Haw; Li, Changcun; Liu, Fucai; Xu, Xiaodongl Rubio, Angel; Zhang, Qi
 2. Anomalous Second Harmonic Generation from Atomically Thin MnBi2Te4

  Jordan Fonseca, Geoffrey M. Diederich, Dmitry Ovchinnikov, Jiaqi Cai, Chong Wang, Jiaqiang Yan, Di Xiao, and Xiaodong Xu
 3. Microwave response of type-II superconductors at weak pinning

  B. V. Pashinsky, M. V. Feigel'man, A. V. Andreev
 4. Every-other-layer Dipolar Excitons in a Spin-Valley locked Superlattice

  Yinong Zhang, Chengxin Xiao, Dmitry Ovchinnikov, Jiayi Zhu, Xi Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Wang Yao, Xiaodong Xu
 5. Spectroscopic evidence of flat bands in breathing kagome semiconductor Nb3I8

  Sabin Regmi, Tharindu Warnakulasooriya Fernando, Yuzhou Zhao, Anup Pradhan Sakhya, Gyanendra Dhakal, Iftakhar Bin Elius, Hector Vazquez, Jonathan D Denlinger, Jihui Yang, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu, Ting Cao, Madhab Neupane
 6. Hydrodynamic magnetoresistance in graphene Corbino devices

  Alex Levchenko, Songci Li, and A. V. Andreev
 7. Dynamical criticality of spin-shear coupling in van der Waals antiferromagnets

  Zhou, Faran; Hwangbo, Kyle; Zhang, Qi; Wang, Chong; Shen, Lingnan; Zhang, Jiawei; Jiang, Qianni; Zong, Alfred; Su, Yifan; Zajac, Marc; Ahn, Youngjun; Walko, Donald A.; Schaller, Richard D.; Chu, Jiun-Haw; Gedik, Nuh; Xu, Xiaodong; Xiao, Di; and Wen, Haidan
 8. Topological current divider in a Chern insulator junction

  Ovchinnikov, Dmitry; Cai, Jiaqi; Lin, Zhong; Fei, Zaiyao; Liu, Zhaoyu; Cui, Yong-Tao; Cobden, David H.; Chu, Jiun-Haw; Chang, Cui-Zu; Xiao, Di; Yan, Jiaqiang; and Xu, Xiaodong
 9. Gate-Tunable Proximity Effects in Graphene on Layered Magnetic Insulators

  Tseng, Chun-Chih; Song, Tiancheng; Jiang, Qianni; Lin, Zhong; Wang, Chong; Suh, Jaehyun; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; McGuire, Michael A.; Xiao, Di; Chu, Jiun-Haw; Cobden, David H.; Xu, Xiaodong; Yankowitz, Matthew
 10. Understanding External Pressure Effects and Interlayer Orbital Exchange Pathways in the Two-Dimensional Magnet─Chromium Triiodide

  Beck, Ryan A.; Sun, Shichao; Xu, Xiaodong; Gamelin, Daniel R.; Cao, Ting; and Li, Xiaosong
 11. Light-Induced Ferromagnetism in Moiré Superlattices

  Wang, X.; Xiao, C.; Park, H.; Zhu, J.; Wang, C.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yan, J.; Xiao, D.; Gamelin, D. R.; Yao, W.; Xu, X.
 12. Electric control of a canted-antiferromagnetic Chern insulator

  Cai, Jiaqi: Ovchinnikov, Dmitry: Fei, Zaiyao; He, Minhao; Song, Tiancheng; Lin, Zhong; Wang, Chong; Cobden, David; Chu, Jiun-Haw; Cui, Yong-Tao; Chang, Cui-Zu; Xiao, Di; Yan, Jiaqiang; Xu, Xiaodong
 13. Surface photogalvanic effect in Weyl semimetals

  Steiner, J. F.; Andreev, A. V.; Breitkreiz, M.
 14. Long-range transport of 2D excitons with acoustic waves

  Peng, Ruoming; Ripin, Adina; Ye, Yusen; Zhu, Jiayi; Wu, Changming; Lee, Seokhyeong; Li, Huan; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Cao, Ting; Xu, Xiaodong; Li, Mo
 15. Hydrodynamic thermoelectric transport in Corbino geometry

  Li, Songci; Levchenko, Alex; Andreev, A., V.
 16. Defect Induced Magnetic Skyrmion in Two-Dimensional Chromium Tri-Iodide Monolayer

  Beck, Ryan. B.; Lu, Lixin.; Sushko, Peter. V.; Xu, Xiaodong.; Li, Xiaosong.
 17. Hydrodynamic electron transport in graphene Hall-bar devices

  Songci Li, A. V. Andreev, Alex Levchenko
 18. Correlation-driven electronic reconstruction in FeTe1−xSex

  Jianwei Huang, Rong Yu, Zhijun Xu, Jian-Xin Zhu, Ji Seop Oh, Qianni Jiang, Meng Wang, Han Wu, Tong Chen, Jonathan D. Denlinger, Sung-Kwan Mo, Makoto Hashimoto, Matteo Michiardi, Tor M. Pedersen, Sergey Gorovikov, Sergey Zhdanovich, Andrea Damascelli, Genda Gu, Pengcheng Dai, Jiun-Haw Chu, Donghui Lu, Qimiao Si, Robert J. Birgeneau & Ming Yi
 19. Reversible strain-induced magnetic phase transition in a van der Waals magnet

  John Cenker, Shivesh Sivakumar, Kaichen Xie, Aaron Miller, Pearl Thijssen, Zhaoyu Liu, Avalon Dismukes, Jordan Fonseca, Eric Anderson, Xiaoyang Zhu, Xavier Roy, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Ting Cao & Xiaodong Xu
 20. Evidence for equilibrium exciton condensation in monolayer WTe2

  Bosong Sun, Wenjin Zhao, Tauno Palomaki, Zaiyao Fei, Elliott Runburg, Paul Malinowski, Xiong Huang, John Cenker, Yong-Tao Cui, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu, S. Samaneh Ataei, Daniele Varsano, Maurizia Palummo, Elisa Molinari, Massimo Rontani, David H. Cobden
 21. Direct visualization of magnetic domains and moire magnetism in twisted 2D magnets

  Song, Tiancheng; Sun, Qi-Chao; Anderson, Eric; Wang, Chong; Qian, Jimin; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; McGuire, Michael A.; Stohr, Rainer; Xiao, Di; Cao, Ting; Wrachtrup, Jorg; Xu, Xiaodong
 22. The transport–structural correspondence across the nematic phase transition probed by elasto X-ray diffraction

  Joshua J. Sanchez, Paul Malinowski, Joshua Mutch, Jian Liu, J.-W. Kim, Philip J. Ryan & Jiun-Haw Chu
 23. Chirality-dependent topological states in twisted double bilayer graphene

  He, M.; Cai, J.; Zhang, Y.; Liu, Y.; Li, Y.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Cobden, D. H.; Yankowitz, M.; Xu, X.
 24. Strongly anisotropic antiferromagnetic coupling in EuFe2As2 revealed by stress detwinning

  Sanchez, Joshua J.; Fabbris, Gilberto; Choi, Yongseong; Shi, Yue; Malinowski, Paul; Pandey, Shashi; Liu, Jian; Mazin, I. I.; Kim, Jong-Woo; Ryan, Philip; Chu, Jiun-Haw
 25. Observation of Giant Optical Linear Dichroism in a Zigzag Antiferromagnet FePS3

  Qi Zhang, Kyle Hwangbo, Chong Wang, Qianni Jiang, Jiun-Haw Chu, Haidan Wen, Di Xiao, and Xiaodong Xu
 26. Determination of the Spin Axis in Quantum Spin Hall Insulator Candidate Monolayer WTe2

  Zhao, Wenjin; Runburg, Elliott; Fei, Zaiyao; Mutch, Joshua; Malinowski, Paul; Sun, Bosong; Huang, Xiong; Pesin, Dmytro; Cui, Yong-Tao; Xu, Xiaodong; Chu, Jiun-Haw; and Cobden, David H
 27. Spin photovoltaic effect in magnetic van der Waals heterostructures

  T. Song, E. Anderson, M. Wei-Yuan T, K. Seyler, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. A. McGuire, X. Li, T. Cao, D. Xiao, W. Yao, X. Xu
 28. Giant magnetoconductivity in noncentrosymmetric superconductors

  M. Smith, A. V. Andreev, and B. Z. Spivak
 29. Moiré Trions in MoSe2/WSe2 Heterobilayers

  Xi Wang, Jiayi Zhu, Kyle L. Seyler, Pasqual Rivera, Huiyuan Zheng, Yingqi Wang, Minhao He, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Xiaodong Xu
 30. Defect-Induced Magnetic Skyrmion in a Two-Dimensional Chromium Tri-Iodide Monolayer

  Ryan A. Beck, Lixin Lu, Peter V. Sushko, Xiaodong Xu, Xiaosong Li
 31. Anomaly-Induced sound Absorption in Weyl Semimetals

  Ohad Antebi, D. A. Pesin, A. V. Andreev, Roni Ilan
 32. Unraveling Strain Gradient Induced Electromechanical Coupling in Twisted Double Bilayer Graphene Moiré Superlattices

  Li, Y., Wang, X., Tang, D., Wang, X., Watanabe, K., Taniguchi, T., Gamelin, D. R., Cobden, D. H., Yankowitz, M., Xu, X., Li, J.
 33. Magnetic Domains and Domain Wall Pinning in Atomically Thin CrBr3 Revealed by Nanoscale Imaging

  Qi-Chao Sun, Tiancheng Song, Eric Anderson, Andreas Brunner, Johannes Förster, Tetyana Shalomayeva, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joachim Gräfe, Rainer Stöhr, Xiaodong Xu & Jörg Wrachtrup
 34. Imaging Graphene Moiré Superlattices via Scanning Kelvin Probe Microscopy

  Junxi Yu, Rajiv Giridharagopal, Yuhao Li, Kaichen Xie, Jiangyu Li, Ting Cao, Xiaodong Xu, and David S. Ginger
 35. Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4

  Dmitry Ovchinnikov, Xiong Huang, Zhong Lin, Zaiyao Fei, Jiaqi Cai, Tiancheng Song, Minhao He, Qianni Jiang, Chong Wang, Hao Li, Yayu Wang, Yang Wu, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Jiaqiang Yan, Cui-Zu Chang, Yong-Tao Cui, Xiaodong Xu
 36. Highly Anisotropic Excitons and Multiple Phonon Bound States in a Van der Waals Antiferromagnetic Insulator.

  Kyle Hwangbo, Qi Zhang, Qianni Jiang, Yong Wang, Jordan Fonseca, Chong Wang, Geoffrey M. Diederich, Daniel R. Gamelin, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Wang Yao & Xiaodong Xu
 37. Bismuth-doping Alters Structural Phase Transitions in Methylammonium Lead Tribromide Single Crystals

  Erin Jedlicka, Jian Wang, Joshua Mutch, Young-Kwang Jung, Preston Went, Joseph Mohammed, Mark Ziffer, Rajiv Giridharagopal, Aron Walsh, Jiun-Haw Chu, and David S. Ginger
 38. Surface Modification of Black Phosphorus with Group 13 Lewis Acids for Ambient Protection and Electronic Tuning

  Daniel Tofan, Yukako Sakazaki, Kendahl Walz Mitra, Ruoming Peng, Seokhyeong Lee, Mo Li, Alexandra Velian
 39. Competing Correlated States and Abundant Orbital Magnetism in Twisted Monolayer-Bilayer Graphene

  Minhao He, Ya-Hui Zhang, Yuhao Li, Zaiyao Fei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz
 40. Imaging Topological Spin Structures Using Light-Polarization and Magnetic Microscopy

  Till Lenz, Georgios Chatzidrosos, Zhiyuan Wang, Lykourgos Bougas, Yannick Dumeige, Arne Wickenbrock, Nico Kerber, Jakub Zázvorka, Fabian Kammerbauer, Mathias Kläui, Zeeshawn Kazi, Kai-Mei C. Fu, Kohei M. Itoh, Hideyuki Watanabe, and Dmitry Budker
 41. Experimental Measurement of the Intrinsic Excitonic Wavefunction

  Michael K. L. Man, Julien Madéo, Chakradhar Sahoo, Kaichen Xie, Marshall Campbell, Vivek Pareek, Arka Karmakar, E Laine Wong, Abdullah Al-Mahboob, Nicholas S. Chan, David R. Bacon, Xing Zhu, Mohamed Abdelrasoul, Xiaoquin Li, Tony F. Heinz, Felipe H. da Jornada, Ting Cao, Keshav M. Dani
 42. Surface Functionalization of Black Phosphorus with Nitrenes: Identification of P=N Bonds Using Isotopic Labeling

  Kendahl Walz Mitra, Christine H. Chang, Michael P. Hanrahan, Jiaying Yang, Daniel Tofan, William M. Holden, Niranjan Govind, Gerald Seidler, Aaron J. Rossini, Alexandra Velian
 43. Directly Visualizing the Momentum-Forbidden Dark Excitons and Their Dynamics in Atomically Thin Semiconductors

  Julien Madéo, Michael K. L. Man, Chakradhar Sahoo, Marshall Campbell, Vivek Pareek, E. Laine Wong, Abdullah Al-Mahboob, Nicholas S. Chan, Arka Karmakar, Bala Murali Krishna Mariserla, Xiaoqin Li, Tony F. Heinz, Ting Cao, Keshav M. Dani
 44. Conductivity of Superconductors in the Flux Flow Regime

  M. Smith, A. V. Andreev, M. V. Feigel’man, B. Z. Spivak
 45. Electrically Tunable Correlated and Topological States in Twisted Monolayer-Bilayer Graphene

  Shaowen Chen, Minhao He, Ya-Hui Zhang, Valerie Hsieh, Zaiyao Fei, K. Watanabe, T. Taniguchi, David H. Cobden, Xiaodong Xu, Cory R. Dean & Matthew Yankowitz
 46. Symmetry Breaking in Twisted Double Bilayer Graphene

  Minhao He, Yuhao Li, Jiaqi Cai, Yang Liu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz
 47. Hydrodynamic Electron Transport Near Charge Neutrality

  Songci Li, Alex Levchenko, and A. V. Andreev
 48. Suppression of Superconductivity by Anisotropic Strain near a Nematic Quantum Critical Point

  Paul Malinowski, Qianni Jiang, Joshua J. Sanchez, Joshua Mutch, Zhaoyu Liu, Preston Went, Jian Liu, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim & Jiun-Haw Chu
 49. Hierarchical Nanosheets Built from Superatomic Clusters: Properties, Exfoliation and Single-Crystal-to-Single-Crystal Intercalation

  Jonathan A. Kephart, Catherine G. Romero, Chun-Chih Tseng, Kevin J. Anderton, Matthew Yankowitz, Werner Kaminsky and Alexandra Velian
 50. Nematic Fluctuations in an Orbital Selective Superconductor Fe1+yTe1−xSex

  Qianni Jiang, Yue Shi, Morten H. Christensen, Joshua Sanchez, Bevin Huang, Zhong Lin, Zhaoyu Liu, Paul Malinowski, Xiaodong Xu, Rafael M. Fernandes, Jiun-Haw Chu
 51. The Spontaneous Elastoresistivity Coefficient within the Nematic Ordered Phase of Iron Pnictides

  J. J Sanchez, P. Malinowski, J. Mutch, J. Liu, J-W. Kim, P. J. Ryan, J.-H. Chu
 52. Metasurface Integrated Monolayer Exciton Polariton

  Yueyang Chen, Shengnan Miao, Tianmeng Wang, Ding Zhong, Abhi Saxena, Colin Chow, James Whitehead, Dario Gerace, Xiaodong Xu, Su-Fei Shi, and Arka Majumdar
 53. Signature for Non-Stoner Ferromagnetism in the van der Waals Ferromagnet Fe3GeTe2

  X. Xu, Y. W. Li, S. R. Duan, S. L. Zhang, Y. J. Chen, L. Kang, A. J. Liang, C. Chen, W. Xia, Y. Xu, P. Malinowski, X. D. Xu, J.-H. Chu, G. Li, Y. F. Guo, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen
 54. Microscopic Model of Stacking-Fault Potential and Exciton Wave Function in GaAs

  Durnev, M.; Glazov M. M.; Linpeng X.; Viitaniemi M. L. K.; Matthews B.; Spurgeon S. R.; Sushko P. V.; Wieck A. D.; Ludwig A.; Fu K.-M. C.
 55. Magnetic Proximity and Nonreciprocal Current Switching in a Monolayer WTe2 Helical Edge

  Zhao, W.; Fei, Z.; Song, T.; Choi, H. K.; Palomaki, T.; Sun, B.; Malinowski, P.; McGuire, A. M.; Chu, J.-H.; Xu, X.; Cobden, D. C.
 56. Apparatus Design for Measuring of the Strain Dependence of the Seebeck Coefficient of Single Crystals

  Qian, T.; Mutch, J.; Wu, L.; Went, P.; Jiang, Q.; Malinowski, P.; Yang, J.; Chu, J.-H.
 57. Valley Phonons and Exciton Complexes in a Monolayer Semiconductor

  He, M.; Rivera, P.; Tuan, D. V.; Wilson, N. P.; Yang, M.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yan, J.; Mandrus, D. G.; Yu, H.; Dery, H.; Yao, W.; Xu, X.
 58. Coupling of Photonic Crystal Cavity and Interlayer Exciton in 2D Heterobilayer

  Rivera, P.; Fryett, T. K.; Chen, Y.; Liu, C-H.; Ray, E.; Hatami, F.; Yan, J.; Mandrus, D.; Yao, W.; Majumdar, A.; Xu, X.
 59. Switching 2D Magnetic States via Pressure Tuning of Layer Stacking

  Song, T.; Fei, Z.; Yankowitz, M.; Lin, Z.; Jiang, Q.; Hwangbo, K.; Zhang, Q.; Sun, B.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Graf, D.; Cao, T.; Chu, J.-H.; Cobden, D. H.; Dean, C. R.; Xiao, D.; Xu, X.
 60. Visualizing Electrostatic Gating Effects in Two-Dimensional Heterostructures

  Nguyen, P.; Teutsch, N. C.; Wilson, N. P.; Kahn, J.; Xia, X.; Graham, A. J.; Kandyba, V.; Giampietri, A.; Barinov, A.; Constantinescu, G. C.; Yeung, N.; Hine, N. D. M.; Xu, X.; Cobden, D. H.; Wilson, N. R.
 61. Evidence for a Strain Tuned Topological Phase Transition in ZrTe5

  Mutch, J.; Chen, W-C.; Went, P.; Qian, T.; Wilson, I. Z.; Andreev, A.; Chen, C.-C., Chu, J.-H.
 62. Atomically Thin CrCl3: An In-Plane Layered Antiferromagnetic Insulator

  Cai, X.; Song, T.; Wilson, N. P.; Clark, G.; He, M.; Zhang, X.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yao, W.; Xiao, D.; McGuire, M. A.; Cobden, D. C.; Xu, X.
 63. Imaging Quantum Spin Hall Edges in Monolayer WTe2

  Shi, Y.; Kahn, J.; Niu, B.; Fei, Z.; Sun, B.; Cai, X.; Francisco, B. A.; Wu, D.; Shen, Z. X.; Xu, X.; Cobden, D. H.; Cui, Y. T.
 64. Voltage Control of a van der Waals Spin-Filter Magnetic Tunnel Junction

  Song, T.; Tu, W. Y.; Carnahan, C.; Cai, X.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Cobden, D. H.; Xiao, D.; Yao, W.; Xu, X.
 65. Gate-Induced Superconductivity in a Monolayer Topological Insulator

  Sajadi, E.; Palomaki, T. A.; Fei, Z.; Zhao, W.; Bement, P.; Olsen, C.; Luescher, S.; Xu, X.; Folk, J. A.; Cobden, D. H.
 66. Ultrathin van der Waals Metalenses

  Liu, C-H.; Zheng, J.; Colburn, S.; Fryett, T. K.; Chen, Y.; Xu, X.; Majumdar, A.
 67. Deterministic Positioning of Colloidal Quantum Dots on Silicon Nitride Nanobeam Cavities

  Chen, Y.; Ryou, A.; Friedfeld, M. R.; Fryett, T.; Whitehead, J.; Cossairt, B. M.; Majumdar, A.
 68. Two-Dimensional Itinerant Ising Ferromagnetism in Atomically thin Fe3GeTe2

  Fei, Z.; Huang, B.; Malinowski, P.; Wang, W.; Song, T.; Sanchez, J.; Yao, W.; Xiao, D.; Zhu, X.; May, A.; Wu, W.; Cobden, D. H.; Chu, J.; Xu, X.
 69. Ferroelectric Switching of a Two-Dimensional Metal

  Fei, Z.; Zhao, W.; Palomaki, T. A.; Sun, B.; Miller, M. K.; Zhao, Z.; Yan, J.; Xu, X.; Cobden, D. H.
 70. Giant Tunneling Magnetoresistance in Spin-Filter van der Waals Heterostructures

  Song, T.; Cai, X.; Tu, M. W.; Zhang, X.; Huang, B.; Wilson, N. P.; Seyler, K. L.; Zhu, L.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Cobden, D. H.; Xiao, D.; Yao, W.; Xu, X.
 71. Encapsulated Silicon Nitride Nanobeam Cavity for Nanophotonics using Layered Materials

  Fryett, T. K.; Chen, Y.; Whitehead, J.; Peycke, Z. M.; Xu, X.; Majumdar, A.